Ergotherapie

Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt

Ergotherapie maakt het mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in uw eigen omgeving en in de samenleving.

Indien u door (gezondheids)problemen beperkingen ervaart in de dagelijkse activiteiten die voor u belangrijk zijn, dan kan ergotherapie nodig zijn. Een lichamelijk of psychisch probleem of een vertraagde ontwikkeling kan zelfstandigheid beperken.

Onze ergotherapeut stelt vooral vast wat u nog wél kan. De behandeling kan bestaan uit:
• oefeningen
• leren op een andere manier een activiteit uit te voeren
• het inzetten van een hulpmiddel
• het aanpassen van een activiteit of de omgeving
• geven van voorlichting aan mantelzorgers en naaste familie en vrienden

Door het vergroten van uw (eigen) mogelijkheden worden betekenisvolle, dagelijkse activiteiten weer mogelijk, en kunt u (langer) thuis functioneren. De ergotherapeut adviseert en traint u zodanig dat u uw dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf uit kan voeren. Bij dagelijkse activiteiten kunt u denken aan: jezelf wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen, fietsen, werken, sporten en biljarten. Bij Medifit Reha begeleidt de ergotherapeut zowel volwassenen als ouderen.

Hoe ziet een behandeling eruit

Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van Medifit plaats. Vaak komt de ergotherapeut naar de plek waar de problemen zich voordoen. Bijvoorbeeld thuis of op het werk.

Advies, training en coaching

De ergotherapeut zoekt samen met u naar een oplossing voor het probleem. Het doel is ervoor te zorgen dat u activiteiten weer met plezier kan uitvoeren, met ondersteuning en begeleiding van de ergotherapeut.

Ergotherapie is zorg op maat

De ergotherapeut gaat eerst in gesprek met u over wat voor u echt belangrijk is. Daarna observeert de ergotherapeut uw dagelijkse activiteiten. Zo brengt de ergotherapeut in kaart wat de beperkingen en de mogelijkheden zijn.

Samenwerking met andere zorgverleners

Als het nodig is werkt de ergotherapeut samen met andere zorgverleners binnen het revalidatiecentrum Medifit. Zoals:

  • huisarts
  • fysiotherapeut
  • oefentherapeut
  • logopedist
  • diëtist

HCB Medifit